אוטופיה היא פסטיבל סרטי מדע בדיוני ואימה, תכנית אירועי תרבות שנתית וכתב עת דיגיטלי. באמצעות אלו אנו חוגגים דמיון וחשיבה ספקולטיבית לגבי העתיד.

Utopia is on the horizon. I move two steps closer; it moves two steps further away. I walk another ten steps and the horizon runs ten steps further away. As much as I may walk, I'll never reach it. So what's the point of utopia?  The point is this: to keep walking. ― Eduardo Galeano

פרסומים אחרונים