הצטרפו לחבר הידידים

הצטרפו לחבר הידידים

הרבה מפעילות ואירועי אוטופיה הם בחינם או בתשלום סמלי, וכך גם כלל פעילות כתב העת אוטופיה.

איך זה קורה? בזכות חבר הידידים! בזכותך!

כדי שנוכל להמשיך ולקיים כל זאת ועוד, אנו מבקשים ורוצים אתכן ואתכם כידידות וידידי אוטופיה!

הצטרפו וסייעו לנו בסכום חודשי כפי יכולתכם.

איפה עושים את זה? ממש כאן:

https://pay.tranzila.com/ttxutopia