English
עיצוב המחר, פרויקט אוטופיה, 2016, עיצוב: חמדה פדרמן

אוטופיה 2020 – קול קורא לקולנוע ישראלי

הגשה למסגרת הסרטים הישראליים הקצרים בפסטיבל אוטופיה 2020

פסטיבל אוטופיה יתקיים השנה בדצמבר במתכונת מיוחדת לאור הדיסטופיה אליה נקלענו.

בעוד אנו בעמדת המתנה מתמשכת לגבי אירועים פיסיים – אותם אנו מאוד מקווים לחדש במהרה, נעניק במה ונחגוג יצירה חדשה, נעניק הקשר ועומק, נקיים מפגשים, גם אם באופן מקוון, ונקדם יצירה ישראלית מקורית בכלל ובתחום המדיה המצולמת והאנימציה בפרט, בזרמי המדע הבדיוני, האימה, והפנטסיה.

אנו מזמינים אתכם להגיש סרטי ז'אנר לפסטיבל, סרטים העוסקים במדע בדיוני, אימה, פנטסיה, סוריאליזם וריאליזם מאגי, מציאות חלופית ומסע בזמן, דמיון וחלום.

טופס ההגשה, כאן.

 

דגשים חשובים להגשת הסרטים:

 • המסגרת הישראלית מיועדת ליצירה ישראלית ו/או קו-פרודוקציה.
 • ההגשות ייבחנו ע"י צוות מיון שיבחר את הסרטים שיוצגו בפסטיבל. עצם הגשת סרט אינה מבטיחה הצגה בפסטיבל.

 

תנאי סף להגשת הסרט לוועדת המיון:

 • מילוי טופס הרישום;
 • אישור התקנון (במילוי טופס הרישום יש לאשר הסכמה לתנאי התקנון);
 • תשלום דמי רישום באתר זה;
 • הגשת לינק לצפייה;
 • מועד אחרון להגשה – 11.11.2020, 23:59.
 • פורמט הגשה לוועדת המיון: לינק vimeo / youtube

 

עדיפות תינתן לסרטים העונים לתנאים הבאים:

 • סרטים בני 20 דקות ומטה;
 • שנת הפקה 2018-2019-2020;
 • סרטים שטרם הוצגו במסגרת ציבורית בישראל (יוצגו בבכורה / טרום-בכורה בפסטיבל);

 

הצגת סרטכם בפסטיבל

 • הודעה על קבלה / אי-קבלה לפסטיבל תועבר בסוף חודש נובמבר;
 • חובה הגשה לסרט בשפה העברית: כתוביות באנגלית;
 • מועד אחרון להגשת עותק הצגה/הקרנה – 04.12;
 • עותק הסרט הסופי שיוקרן בפסטיבל יועבר לידי המנהל הטכני, אוהד אפרת: screening@utopiafest.org.il;

 

טופס ההגשה כאן.

למידע נוסף אודות הגשת סרט לפסטיבל אוטופיה אנא פנו אל NetaS@utopiafest.org.il.

 

בברכת סרטים טובים,
נטע שניצר
מנהלת תכנית – סרטים ישראליים קצרים