English
שער, בו! גליון 1 | תמונה: איתמר חפץ
מגזין אוטופיה

אימה מכאן

גיליון 1

חורף תשפ"ד / 2023-2024

מוטיבים של אימה חורגים מהבדיון וזולגים לחיי היום יום, לחדשות, לרשתות החברתיות, לשיחות האישיות. זוועות המציאות מתוארות כסרט אימה, כגיהינום עלי אדמות, כמתקפת זומבים. כשאימה בדיונית עוזרת לנו לתאר את המציאות, הבנת האימה היא הבנת עצמנו.

כל המאמרים