English

Issues

אוטופיה

הביתי, האלביתי

גיליון #2

אנו חושבים על הבית כמובן מאליו. לאורך השנה האחרונה היינו ספונים בבתינו. הוספנו להם משמעות, בעוד משמעותם נשחקת. מהו הבית כשיש כל כך הרבה יותר ממנו? מה הם הכוחות הפוליטיים שמנסים לשנות את מערכת היחסים שלנו עם הבית? לפני 2020 היה האלביתי מונח המוכר ליודעי ח"ן, בשימוש בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, רובוטיקה ואנימציה. כיום אין אדם שלא חווה על בשרו, הבין בנימי נפשו, את הניכור מהמוכר, את האיום והמועקה שהם האלביתי. האלביתי עוטף אותנו, בינינו, בתוכנו – בבתים הרדופים; בשדרות שהתרוקנו, והתמלאו מחדש; בערים, שעברו תמורה. אנו חשים את המאוים מכל עבר. פחד וחרדה שאינם נובעים מזרות, אחרות. אימה שאינה חיצונית לנו... it’s coming from inside the house. בגליון זה נחקור את הביתי האלביתי. אל פחד!
לקריאה >>
אוטופיה

קני מידה לא אנושיים

גיליון #1

מרחק של 2 מטרים. בידוד של 14 ימים. "תוצאה טובה תהיה 250,000 מתים". חבילת סיוע של 2 טריליון דולר, 80 מיליארד שקלים. כיצד אנו מדברים על המספרים החדשים וקני המידה הזרים שהפכו למציאות חיינו בחודשים האחרונים? באיזה מובן המגפה אשר בעיצומה אנו חיים חושפת את הכשלים והמגבלות בתפיסה האנושית שלנו של העולם? האם נלמד להסתכל בדרך חדשה על טבע, תעשייה, כלכלה, עירוניות ומקומנו בתוך התהליכים הללו או שמא מגבלות התודעה שלנו יישרדו גם את המשבר הזה?
לקריאה >>