English

גליונות

בו

אימה מכאן

גיליון #1

מוטיבים של אימה חורגים מהבדיון וזולגים לחיי היום יום, לחדשות, לרשתות החברתיות, לשיחות האישיות. זוועות המציאות מתוארות כסרט אימה, כגיהינום עלי אדמות, כמתקפת זומבים. כשאימה בדיונית עוזרת לנו לתאר את המציאות, הבנת האימה היא הבנת עצמנו.
לקריאה >>
מגזין אוטופיה

אדונים ומשרתים

גיליון #3

אנו מציינים מאה שנים לרובוט, מאה שנים מהפכניות, מייסרות, מרתקות, מאה שנים של השפעה והשראה בין תרבות וטכנולוגיה, אמנות ומדיניות, מדע ומדע בדיוני. ב-1921 פרסם המחזאי הצ'כי קארל צ'אפק את יצירתו הנבואית "הרובוטים האוניברסאליים של רוסום". בפנטסיה עתידנית חזה צ'אפק עימות אלים וקטלני בין תעשייה לאנושיות, המפעל המסחרי הגלובלי וערכי ההומניזם. צ'אפק עשה זאת באמצעות "הרובוטים" שהמציא, יצירים מלאכותיים דמויי-אדם שתפקידם להחליף אותנו במטלות קשות, מסוכנות או משעממות במיוחד, ובעזרת "רוסום", התעשיין, איל-ההון והמדען המבריק שיצר אותם. המילה "רובוט" מרמזת בצ'כית על עבודה בכפייה, "רוסום" מרמז על היגיון ורציונל. צ'אפק הבין כבר בזמנו את הקשר ההדוק בין הון עתק, מסחר גלובלי, טכנולוגיה מתקדמת, עליית המכונות ורמיסת האנושיות. בתכנית וגליון אוטופיה על "אדונים ומשרתים" נתהה על רוסומים ורובוטים. מי היו? מי הם היום? מי יהיו בעתיד?
לקריאה >>
מגזין אוטופיה

הביתי, האלביתי

גיליון #2

אנו חושבים על הבית כמובן מאליו. לאורך השנה האחרונה היינו ספונים בבתינו. הוספנו להם משמעות, בעוד משמעותם נשחקת. מהו הבית כשיש כל כך הרבה יותר ממנו? מה הם הכוחות הפוליטיים שמנסים לשנות את מערכת היחסים שלנו עם הבית? לפני 2020 היה האלביתי מונח המוכר ליודעי ח"ן, בשימוש בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, רובוטיקה ואנימציה. כיום אין אדם שלא חווה על בשרו, הבין בנימי נפשו, את הניכור מהמוכר, את האיום והמועקה שהם האלביתי. האלביתי עוטף אותנו, בינינו, בתוכנו – בבתים הרדופים; בשדרות שהתרוקנו, והתמלאו מחדש; בערים, שעברו תמורה. אנו חשים את המאוים מכל עבר. פחד וחרדה שאינם נובעים מזרות, אחרות. אימה שאינה חיצונית לנו... it’s coming from inside the house. בגליון זה נחקור את הביתי האלביתי. אל פחד!
לקריאה >>
מגזין אוטופיה

קני מידה לא אנושיים

גיליון #1

מרחק של 2 מטרים. בידוד של 14 ימים. "תוצאה טובה תהיה 250,000 מתים". חבילת סיוע של 2 טריליון דולר, 80 מיליארד שקלים. כיצד אנו מדברים על המספרים החדשים וקני המידה הזרים שהפכו למציאות חיינו בחודשים האחרונים? באיזה מובן המגפה אשר בעיצומה אנו חיים חושפת את הכשלים והמגבלות בתפיסה האנושית שלנו של העולם? האם נלמד להסתכל בדרך חדשה על טבע, תעשייה, כלכלה, עירוניות ומקומנו בתוך התהליכים הללו או שמא מגבלות התודעה שלנו יישרדו גם את המשבר הזה?
לקריאה >>