English

קומדיה

 • קטגוריות
 • קטגוריות
 • מולי ומקס בעתיד / Molli and Max in the Future

  גיליון #

  קומדיה רומנטית מד"בית על גבר ואישה שמסלוליהם מצטלבים שוב ושוב על פני 12 שנים, 4 פלנטות ולפחות 3 ממדים.
  לקריאה >>
  חללמדע בדיוניפנטסיה רומנטיתקומדיה

  מעבר לשתי הדקות האינסופיות / Beyond the Infinite Two Minutes

  גיליון #

  במסעדה משפחתית קטנה נפער קרע ברצף הזמן מרחב, ומותיר את בעל המסעדה עם היכולת לדעת את העתיד- זה שיתרחש בעוד שתי דקות בלבד.
  לקריאה >>
  לולאת זמן רומנטיתמדע בדיוניקומדיה