English
→ חזרה
תמונה מתוך הסרט "הילדים של מחר" (Children of Men)

ועדת חקירה לכשל הדמיון בתרבות הישראלית

מה קשור מדע בדיוני עכשיו?

בין שלל ועדות החקירה אודות האסון שהחל בשבת ה-7 באוקטובר ואינו מניח לרגע היא ועדת חקירה לכישלון הדמיון בתרבות הישראלית. הדמיון, בכל הגזרות ובכל הדרגים, כשל כישלון חמור. לא דמיינו אותנו ולא את האחר. לא דמיינו טוב יותר, וגם לא את הרע מכל. קיווינו שהווה מתמשך זו אפשרות במציאות, הפקרנו את גזרת החלומות להזיות ולסיוטים, חלקם התגשמו, כי זה טיבו של הדמיון – לעצב וליצור את המציאות שסביבנו.

אנו מציעים סנונית ראשונה לוועדת חקירה זו. סדרת מפגשים הנוגעים למציאות שסביבנו, לעבר – האמיתי והמדומיין – שהוביל אליה, ולשלל העתידים האפשריים שלפתחנו. הקו המקשר בין המפגשים היא החשיבות והיכולת של מדע בדיוני בפרט ודמיון בכלל להציל אותנו; לחייב אותנו לדמיון, מהאמנותי ועד הפוליטי, וגם להזהיר אותנו מפני כוחו של דמיון; באופן כללי לייחס חשיבות גדולה ועמוקה ורחבה לדמיון, ולעורר בתקווה כמה שיותר א/נשים בחברה הישראלית לחזור ולדמיין: לדמיין את עתידם, לדמיין את המרחב הגיאוגרפי, המרקם החברתי, התרבות, האוכל, השפה. לדמיין גם את הרע והנורא, אבל לדמיין גם עתיד טוב יותר. ובעקבות זאת גם לצאת ולעשות.

בין הנושאים שאנו רוצים להתייחס אליהם בוועדת החקירה: גבולות האנושיות; זרות ומפלצתיות; מיתולוגיות והיסטוריות מדומיינות; מלחמת בני אור בבני חושך; סיפורי רשומון, אמת וצדק; וכמובן – אוטופיות.

אלו "הלחם והחמאה" של יצירות מדע בדיוני מצוינות ואנו חיים סוגיות אלו כעת עם כל מבזק חדשות, טור דעה, בכל ארוחת ערב משפחתית, פרלמנט חברי, בכל צעד ובכל נשימה.

פעילות ועדת החקירה:

מפגש #1 | עבר ועתיד והווה מדומיינים | יום ד' 6.12.2023 | 19:00 | ספריית מגדל שלום, אחד העם 9, ת"א | מידע כאן.

מפגש #2 | באנו חושך לגרש: מלחמת בני אור בבני חושך | יום ב' 11.12.2023 | 19:30 | בית רדיקל, התחיה 27, ת"א | מידע כאן.

מפגש #3 | גבולות האנושיות | יום ב' 18.12.2023 | 19:00 | סינמטק ת"א, הארבעה 5, ת"א | כרטיסים ומידע כאן.

 

הפקה: יובל עופר
הפקה טכנית: מיכאל פלוטנו
עיצוב פסקול אירוע: דפנה ימיני
עריכת התכנית: אורי אביב, יובל עופר