English
→ חזרה

ד"ר אלי קוק

היסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי, ראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה

ד״ר אלי קוק הוא מרצה בכיר בחוג להיסטוריה כללית וראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה. היסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי ומחשבה כלכלית המודרנית, קוק עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטת הרוורד. ספרו The Pricing of Progress, שראה אור בהוצאת Harvard University Press ב2017 מתחקה אחר עלייתם של מדדים כלכליים מודרנים ואיך אמריקאים החלו למדוד קדמה ורווחה חברתית בעיקר ביחידות של כסף. ב2018 הספר זכה בשני פרסים בינלאומיים מובילים עבור הספר הכי טוב בהיסטוריה של הרעיונות. קוק פרסם מאמרים רבים בשנים האחרונות על נושאים מגוונים כגון מקורותיה הרעיוניים של משבר אי השווין הפוקד כיום את ארה״ב, ומה תפקידה של העבדות בעלייתה של הקפיטליזם הגלובלי. כיום הוא עובד על ספר חדש במימון מענק מחקר מהקרן ישראל למדע - אודות הרעיון של ״בחירה חופשית״ והחוויה של ילדים אמריקאים בזמן המהפכה הנאוליברלית בשנות ה80 וה90 של המאה ה20.