English
היפראובייקט, 2020, איור מאת הילה פדן, עבור אוטופיה

מגזין אוטופיה

אוטופיה – המונח הפוליטי-פילוסופי, וכן הפעילות הצנועה שלנו – חיונית בימים אלה.

בעוד אנו בעמדת המתנה מתמשכת לגבי אירועים פיסיים פעלנו לאורך החודשים האחרונים כדי לחזק את הפעילות המקוונת שלנו, ראשית כל עם כתב העת אוטופיה!

הגדרנו ארבעה עמודי תווך לאוצרות ועשייה לפעילות תרבות שנרצה להמשיך ולקיים:

+ במה: לחגוג יצירה ולשבח מצוינות;

+ גילוי: לאצור ולהביא בפני קהל יצירה, חשיבה ועשייה חדשה וחדשנית, להביא קלסיקות אלמותיות לצד יצירות שנשכחו לבחינה באור מחודש;

+ הקשר: להעניק עומק לחוויה, לכוון את המבט, להצביע על חיבורים, לתהות מה חשוב, מה טוב, מה ראוי כעת לתשומת לב – ולמה;

+ מפגש: אירוע תרבות הוא חוויה משותפת – אמנותית, מקצועית, קהילתית ולעתים אפילו רוחנית.

האתגר המתמשך השנה הוא להמשיך ולפעול – להעניק במה, תגלית, הקשר ומפגש – ולעשות זאת גם באופן מקוון. נעשה זאת במגוון דרכים, כשהחודש נשיק את כתב העת המקוון של אוטופיה.

עם כל גליון נקיים ערבי עיון ומפגשי סלון דיגיטליים, ובהינתן האפשרות, נקיים גם פיסית. אנו מבקשים להתנסות וללמוד – יחד איתכם – פורמטים חדשים ודרכים חדשות לאצור ולהגיש מדע בדיוני.

הגליונות הקרובים של כתב העת מוגשים לכם הודות לתמיכת מועצת הפיס לאמנות ותרבות.

אנו חשים שחובתנו בכתב העת להפנות זרקור לנושאים שנמצאים בפריפריה, שמבעבעים מתחת לפני השטח, סוגיות מוסריות ופילוסופיות שבין האישי לאנושי, הפרטי והפוליטי, תהליכים חברתיים, פסיכולוגיים, טכנולוגיים ומדעיים שהמצב הנוכחי מחזק ומאיץ, ושלמדע הבדיוני יש אמצעים ייחודיים לעסוק בהם.

הנושא שבחרנו לגליון הראשון: קני מידה לא אנושיים. קריאה מהנה!