English
קופסת פרותזות של עיניים, תמונה משאטרסטוק

מגזין אוטופיה

גליון #3 > אדונים ומשרתים > אירוע השקה בתדר > שבת 26.02

קול קורא לגליון #3 > אדונים ומשרתים > כאן ועכשיו!

אוטופיה – המונח הפוליטי-פילוסופי, וכן הפעילות הצנועה שלנו – חיונית מאז ולעולם, ואף פעם לא יותר מימים טרופים אלה.

עם ולצד אירועי התרבות (הפיסיים) שאנו מקיימים, אנו ממשיכים לחזק את הפעילות המקוונת שלנו, בחוד החנית, בראש המחנה, כתב העת אוטופיה!

הגדרנו ארבעה עמודי תווך לאוצרות ועשייה עבור פעילות התרבות שנרצה להמשיך ולקיים, אונליין ואופליין:

+ במה: לחגוג יצירה ולשבח מצוינות;

+ גילוי: לאצור ולהביא בפני קהל יצירה, חשיבה ועשייה חדשה וחדשנית, להביא קלאסיקות אלמותיות לצד יצירות שנשכחו לבחינה באור מחודש;

+ הקשר: להעניק עומק לחוויה, לכוון את המבט, להצביע על חיבורים, לתהות מה חשוב, מה טוב, מה ראוי כעת לתשומת לב – ולמה;

+ מפגש: אירוע תרבות הוא חוויה משותפת – אמנותית, מקצועית, קהילתית ולעתים אפילו רוחנית.

האתגר המתמשך, בשנות הקורונה הבלתי מסתיימות ומעבר להן, הוא להמשיך ולפעול – להעניק במה, תגלית, הקשר ומפגש. נעשה זאת במגוון דרכים, כתב העת המקוון של אוטופיה הוא הזדמנות נוספת ומצוינת לכך, כאשר עם כל גליון אנו מקיימים ערבי עיון, סדרות הרצאה ומפגש, מקוונים ופיסיים.

הגליונות הקרובים של כתב העת מוגשים לכם הודות לתמיכת מועצת הפיס לאמנות ותרבות.

אנו חשים שחובתנו בכתב העת להפנות זרקור לנושאים שנמצאים בפריפריה, שמבעבעים מתחת לפני השטח, סוגיות מוסריות ופילוסופיות שבין האישי לאנושי, הפרטי והפוליטי, תהליכים חברתיים, פסיכולוגיים, טכנולוגיים ומדעיים, שאירועי דיומא מחזקים ומאיצים, ושלמדע הבדיוני יש אמצעים ייחודיים לעסוק בהם.

גליון #1 בנושא קני מידה לא אנושיים.

גליון #2 בנושא הביתי האל-ביתי.

את גליון #3 בנושא אדונים ומשרתים אנו מגבשים בימים אלה > כאן הקול הקורא > הצטרפו אלינו.