English
היפר-אובייקט, קרדיט: גילי רון
מגזין אוטופיה

קני מידה לא אנושיים

גיליון 1

אוקטובר 2020

מרחק של 2 מטרים. בידוד של 14 ימים. "תוצאה טובה תהיה 250,000 מתים". חבילת סיוע של 2 טריליון דולר, 80 מיליארד שקלים. כיצד אנו מדברים על המספרים החדשים וקני המידה הזרים שהפכו למציאות חיינו בחודשים האחרונים? באיזה מובן המגפה אשר בעיצומה אנו חיים חושפת את הכשלים והמגבלות בתפיסה האנושית שלנו של העולם? האם נלמד להסתכל בדרך חדשה על טבע, תעשייה, כלכלה, עירוניות ומקומנו בתוך התהליכים הללו או שמא מגבלות התודעה שלנו יישרדו גם את המשבר הזה?

כל המאמרים