English
פרויקט עיצוב המחר, אוטופיה 2016 צילום: דניאל פרסאי

עיצוב המחר

בעתיד/ים אנו מפגישים מומחים מתחומים שונים ומגוונים לקיום דיון ביקורתי ורדיקלי אודות העתיד.

אנו קהילה בינלאומית ומתרחבת של א/נשים שעיסוקם, עניינם ויצירתם דורש חשיבה, דמיון ועיסוק בעתיד.

נפגשנו, הצגנו רעיונות ופעילות ועבדנו יחד במסגרות שונות של עמותת ופסטיבל אוטופיה בתל-אביב ובשיתוף כנס רה:פובליקה בברלין.

מטרתנו הראשונה היא גיבוש קבוצת חשיבה בצומת של טכנולוגיה, אמנות ומדיניות שתאפשר מחקר, ייעוץ, יצירה וקידום סוגיות ציבוריות.

אנו שואפים לאתגר נרטיבים קיימים על ידי דמיון (מחדש), ניסוח ועיצוב נקודות מבט אלטרנטיביות ורדיקליות. אנו מתנגדים לחיזוי העתיד ופועלים לסיפור העתיד.

פעילות הקבוצה התאפשרה עד כה הודות לתמיכה ולסיוע מצד משרד התרבות בישראל, אגף קשתו"ם במשרד החוץ בישראל, שגרירות גרמניה ומכון גתה בישראל, מועצת הפיס הישראלית לתרבות ואמנות וקרן פורום העתיד גרמניה-ישראל. תודה רבה!