English
זכויות: שאטרסטוק
מגזין אוטופיה

הביתי, האלביתי

גיליון 2

מאי 2021

אנו חושבים על הבית כמובן מאליו. לאורך השנה האחרונה היינו ספונים בבתינו. הוספנו להם משמעות, בעוד משמעותם נשחקת. מהו הבית כשיש כל כך הרבה יותר ממנו? מה הם הכוחות הפוליטיים שמנסים לשנות את מערכת היחסים שלנו עם הבית? לפני 2020 היה האלביתי מונח המוכר ליודעי ח"ן, בשימוש בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, רובוטיקה ואנימציה. כיום אין אדם שלא חווה על בשרו, הבין בנימי נפשו, את הניכור מהמוכר, את האיום והמועקה שהם האלביתי. האלביתי עוטף אותנו, בינינו, בתוכנו – בבתים הרדופים; בשדרות שהתרוקנו, והתמלאו מחדש; בערים, שעברו תמורה. אנו חשים את המאוים מכל עבר. פחד וחרדה שאינם נובעים מזרות, אחרות. אימה שאינה חיצונית לנו... it’s coming from inside the house. בגליון זה נחקור את הביתי האלביתי. אל פחד!

כל המאמרים