English
אתי קפלינסקי

איתי קפלינסקי

יו"ר הועד המנהל הראשון של העמותה ויו"ר ועדת הביקורת של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה בעשר השנים האחרונות

יו"ר הועד המנהל הראשון של העמותה. ממקימי המחלקה לקולנוע של המדרשה לאמנות במכללת בית-ברל ומנהלה במשך עשור, Business Unit Director בקרן הקולנוע הישראלי וסמנכ"ל סטודיו האנימציה Snowball VFX. סגן יו"ר הנהגת ההורים הארצית, יו"ר ועדת הביקורת של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה בעשר השנים האחרונות.