English
→ חזרה

איל פדר-לוי

מנכ"ל ומייסד שותף, זנסיטי (Zencity)

מנכ״ל ומייסד שותף, זנסיטי (Zencity), מתכנן ערים ומתכנת. אוהב ערים, אנשים, טכנולוגיה ומקומות שבהם הם נפגשים.