English
→ חזרה

גיא פיליפ גולדשטיין

חוקר, מרצה וסופר המתמחה בסייבר, יועץ טרנספורמציה דיגיטלית ויזם טכנולוגיה

גולדשטיין הוא מרצה בבית הספר ללוחמה כלכלית (Ecole de Guerre Economique) בפריז, חבר מערכת בכתב העת האקדמי של המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) בתל-אביב, יועץ ל PwC וקרן הון הסיכון ExponCapital. למעלה מ 15 שנה גולדשטיין מייעץ בניהול, אסטרטגיה ומימון להשלכות משבשות של טרנספורמציה דיגיטלית.