English
→ חזרה

ג'וליה קלויבר

עמיתת מחקר, קרן מוזילה

קלויבר מפתחת אסטרטגיות וקונספטים חדשניים הנמצאים בצומת של טכנולוגיה וחברה, בעולם הדיגיטלי. ב 2016 הקימה קלויבר את קרן אב-טיפוס (Prototype Fund), תכנית המימון הראשונה בגרמניה המיועדת לפעילות בקוד פתוח ותומכת בפרויקטים טכנולוגיים לטובת הכלל. במסגרת פעילותה בקרן הידע הפתוח (Open Knowledge Foundation), קלויבר ארגנה אינספור יוזמות המקדמות שקיפות שלטונית ועושות שימוש בטכנולוגיה לטובת הציבור הרחב. קלויבר היא עמיתת מחקר בכירה בקרן מוזילה, בה מוקד פעילותה הוא בבניין מודעות ציבורית לטכנולוגיות אינטרנט מוסריות. ממקומה של קלויבר בברלין, גרמניה, היא חוקרת טכנולוגיות מתהוות וסיפורי עתיד.