English
→ חזרה

רגב קונטס

ראש המסלול לווידאו, המחלקה לתקשורת חזותית, מכללת שנקר

בוגר בצלאל, המחלקה לתקשורת חזותית. במאי דוקו ("החברה הכי גרועה בעולם", "חברים"), פרסומות וקמפיינים חברתיים ופוליטיים. ראש המסלול לוידאו במחלקה לתקשורת חזותית, שנקר