English

כלכלה

הגברים שמכרו את הירח

גיליון #

איך המדע הבדיוני המציא את הדיסטופיה של ימינו ואיך מדמיינים עתיד טוב יותר > הרצאה מתוך השקת גליון אוטופיה דיגיטלית ב"אוטופיה בתדר 2022"
לקריאה >>

אפליקציה חדשה מופלאה

גיליון #

"ארכיטקטורת בחירה" ועבודות כלכלת החלטורות המשחקית הן לא נושאים קלים למימוש והצגה בסרט קולנוע, וודאי לא כזה שמצליח לבקר באופן אפקטיבי את צורת "ניצוליקציית" פועלים חדשה זו. זה לא דורש דיסטופיה קיצונית ומכבידה אלא דווקא מגע עדין אך מטריד, נרטיב של ניואנסים ותשומת לב לפרטים, כזה המצליח להסביר מדוע מלכתחילה אנשים נמשכים לכלכלת החלטורות והאפליקציות המשחקיות ומנגד, כיצד לבסוף הופכים לנשלטים על ידיהן. משימה קשה שסרטו של נואה האטון, לפסיס, צולח בצורה יפה. משל מדע בדיוני רטרו-פוטוריסטי "מקריפ" אך בו בזמן, כמעט מציאותי מדי.
לקריאה >>