English
→ חזרה
תמונה: שאטרסטוק
אלכס אפשטיין

יצירה | ביטוח חיים

סיפור קצרצר

– אלכסנדר?

– כן.

– זו שלי מחברת הביטוח ****.

– היי שלי.

– אני רוצה לספר לך שמגיעה לך הטבה מיוחדת במקרה של אובדן חיים.

– של מי?

– שלך, חס ושלום.

– אבל אם אאבד את חיי, מה אעשה עם ההטבה?

– יקיריך ייהנו ממנה, אלכסנדר.

– אבל שלי, הם בטח יהיו עצובים, איך ייהנו?

– בהתחלה הם יהיו עצובים, נכון. אבל החיים נמשכים, אתה יודע…

– עד שהם נגמרים.

– חס ושלום, אלכסנדר. שלא נדע בשורות כאלה.

– שלי, אפשר לשאול שאלה קצת מוזרה?

– ודאי, אנחנו בחברת הביטוח **** תמיד עומדים לרשותך.

– את רובוט, שלי?

– זו שאלה פילוסופית, אלכסנדר. איני רואה את עצמי כרובוט.

– כי את רובוט?

– איני יודעת, אלכסנדר. לפעמים אני עצובה.

– אבל למה את עצובה, שלי?

– כי אף אחד לא מתקשר אלי להציע את ההטבה הנהדרת שלנו במקרה של אובדן חיים.

– את לא יכולה להתקשר לעצמך?

– חס ושלום. זו תהיה רקורסיה.

– ומה לא בסדר בזה?

– חיי נצח, אלכסנדר. אי אפשר לבטח את זה.