English
אדונים ומשרתים, עיצוב: יובל ברנר
מגזין אוטופיה

אדונים ומשרתים

גיליון 3

מרץ 2022

אנו מציינים מאה שנים לרובוט, מאה שנים מהפכניות, מייסרות, מרתקות, מאה שנים של השפעה והשראה בין תרבות וטכנולוגיה, אמנות ומדיניות, מדע ומדע בדיוני. ב-1921 פרסם המחזאי הצ'כי קארל צ'אפק את יצירתו הנבואית "הרובוטים האוניברסאליים של רוסום". בפנטסיה עתידנית חזה צ'אפק עימות אלים וקטלני בין תעשייה לאנושיות, המפעל המסחרי הגלובלי וערכי ההומניזם. צ'אפק עשה זאת באמצעות "הרובוטים" שהמציא, יצירים מלאכותיים דמויי-אדם שתפקידם להחליף אותנו במטלות קשות, מסוכנות או משעממות במיוחד, ובעזרת "רוסום", התעשיין, איל-ההון והמדען המבריק שיצר אותם. המילה "רובוט" מרמזת בצ'כית על עבודה בכפייה, "רוסום" מרמז על היגיון ורציונל. צ'אפק הבין כבר בזמנו את הקשר ההדוק בין הון עתק, מסחר גלובלי, טכנולוגיה מתקדמת, עליית המכונות ורמיסת האנושיות. בתכנית וגליון אוטופיה על "אדונים ומשרתים" נתהה על רוסומים ורובוטים. מי היו? מי הם היום? מי יהיו בעתיד?

כל המאמרים